Hướng dẫn chọn Ba lô

Urban

15 x 30 x 45 (cm)

 • Có túi trước
 • Ngăn để chai nước
 • Ngăn chống sốc
 • Trọng lượng: 500g
 • Vải trượt nước
 • Ngăn chứa bình nước

Xem thêm

Vật dụng có thể mang theo

  Có không gian để đựng áo khoác
  Một thiết bị kích thước 15.6 inch

Thu gọn

Hoodie

15 x 30 x 43 (cm)

 • Có 2 túi trước
 • Ngăn để chai nước
 • Ngăn chống sốc
 • Trọng lượng: 500g
 • Vải trượt nước
 • Ngăn chứa bình nước

Xem thêm

Vật dụng có thể mang theo

  Có không gian để đựng áo khoác
  Một thiết bị kích thước 15.6inch

Thu gọn

Topper

13 x 30 x 45 (cm)

 • Có túi trước
 • Ngăn để chai nước
 • Ngăn chống sốc
 • Trọng lượng: 700g
 • Vải trượt nước
 • Ngăn chứa bình nước

Xem thêm

Vật dụng có thể mang theo

  Có không gian để đựng áo khoác
  Một thiết bị kích thước 15.6 inch

Thu gọn

Roller

12 x 30 x 39 (cm)

 • Có túi trước
 • Có dây kéo bên hông
 • Ngăn chông sốc
 • Có thể mở rộng ba lô
 • Trọng lượng: 550g
 • Vải trượt nước
 • Ngăn chứa bình nước

Xem thêm

Vật dụng có thể mang theo

  Có không gian để đựng áo khoác
  Một thiết bị kích thước 15.6 inch

Thu gọn

Zipit

9 tuổi trở lên

 • Túi trước có dây kéo chống thấm
 • Ngăn để chai nước
 • Ngăn chông sốc
 • Trọng lương: 500g
 • Vải trượt nước
 • Ngăn chứa nước

Xem thêm

Vật dụng có thể mang theo

  Một thiết bị kích thước 15.6 inch

Thu gọn