Chính sách tích luỹ điểm tại Clever Hippo 

Áp dụng tại hệ thống cửa hàng và mua Online tại website Cleverhippo.com.vn

A. Tại cửa hàng:

Bước 1: Khi thanh toán Quý khách đọc số điện thoại cho nhân viên thu ngân để được tích lũy vào tài khoản.

Bước 2: 3% trên tổng giá trị các sản phẩm nguyên giá (không áp dụng tích lũy điểm cho sản phẩm đang áp dụng khuyến mãi) được tích lũy ngay vào tài khoản Quý khách.

Bước 3: Hóa đơn thanh toán sẽ thể hiện số tiền Quý khách vừa được tích lũy trong lần mua hàng này (giá trị này sẽ có hiệu lực sử dụng sau 3 ngày kể từ ngày mua hàng) và tổng số tiền Quý khoản đã tích lũy được trong tài khoản của mình.

Lưu ý: - Quý khách giữ lại hóa đơn thanh toán để đối chiếu khi cần thiết trong quá trình mua hàng tích điểm và để được đổi tích điểm.

B. Mua Online tại website Cleverhippo.com.vn

Bước 1: Khách hàng hoàn tất việc đặt hàng tại website Cleverhippo.com.vn

Bước 2: Sau khi khách hàng nhận được sản phẩm, 3% trên tổng giá trị các sản phẩm nguyên giá (không áp dụng tích lũy điểm cho sản phẩm đang áp dụng khuyến mãi) sẽ được tích lũy ngay vào tài khoản Quý khách

Bước 3: Hóa đơn thanh toán sẽ thể hiện số tiền Quý khách vừa được tích lũy trong lần mua hàng này (giá trị này sẽ có hiệu lực sử dụng sau 3 ngày kể từ ngày nhận hàng) và tổng số tiền Quý khoản đã tích lũy được trong tài khoản của mình.

Lưu ý: - Việc đổi điểm đã tích chỉ áp dụng khi mua hàng tại cửa hàng. Không áp dụng đổi điểm khi mua hàng thông qua website Cleverhippo.com.vn.